Greentec Energy

Kombiner investering i solcelleanlæg med garanti på dit flade tag med tagpap

At kombinere investering i et solcelleanlæg med garanti på dit flade tag med tagpap kan være en strategisk og økonomisk fornuftig beslutning. Denne tilgang sikrer, at både taget og solcelleanlægget fungerer optimalt og beskyttes mod skader, hvilket kan maksimere din investering. Her er en guide til, hvordan du kan gøre dette:

1. Vurdering af Tagets Tilstand

 • Taginspektion: Før du installerer solceller, skal du gennemføre en grundig inspektion af tagets tilstand. Dette indebærer at tjekke for eventuelle skader, slid eller svagheder i tagpappen.
 • Reparation og Vedligeholdelse: Hvis der er skader eller områder, der kræver reparation, skal disse udbedres først. Det kan være nødvendigt at udskifte eller reparere dele af tagpappen for at sikre, at taget er i god stand.

2. Valg af Solcelleanlæg og Taggaranti

 • Integreret Løsning: Vælg en leverandør, der kan tilbyde både solcelleanlæg og taggaranti. Dette sikrer en sammenhængende løsning, hvor begge dele er designet til at fungere sammen.
 • Garantibetingelser: Gennemgå garantibetingelserne nøje for både taget og solcelleanlægget. Sørg for, at garantien dækker skader, der kan opstå under installationen og drift af solcelleanlægget.

3. Installation af Solceller på Flade Tage

 • Monteringssystem: Vælg et monteringssystem, der er specielt designet til flade tage. Mange systemer er typisk ballastmonterede, hvilket betyder en ekstra belastning af taget pga. øget vægt.
 • Ingen ekstra vægt: Vi limer dine paneler direkte på det flade tags tagpap – det betyder at der ikke skabes huller i tagpappen ligesom der ikke kommer ekstra vægt som følge af ballast.
 • Vægtfordeling: Sørg for, at solcelleanlægget har en jævn vægtfordeling for at undgå overbelastning af taget. Konsulter en ingeniør for at sikre, at taget kan bære den ekstra vægt.

4. Samarbejde med Leverandører

 • Koordineret Installation: Samarbejd med både tag- og solcelleleverandører for at koordinere installationen. Dette sikrer, at arbejdet udføres korrekt og at garantierne for både taget og solcellerne forbliver intakte. Greentec Energy er din garant for solcelle- og tagentreprise passer sammen.
 • Certificerede Installatører: Brug certificerede installatører til både tag- og solcelleanlæg for at sikre, at arbejdet udføres i henhold til de højeste standarder.

5. Langsigtet Vedligeholdelse

 • Regelmæssig Inspektion: Planlæg regelmæssige inspektioner af både solcelleanlægget og taget. Dette hjælper med at opdage og udbedre potentielle problemer tidligt.
 • Vedligeholdelsesaftaler: Overvej at indgå vedligeholdelsesaftaler med Greentec Energy. Dette kan inkludere rengøring af solceller, kontrol af monteringssystemet og vedligeholdelse af tagpappen.

6. Finansiering og Incitamenter

 • Økonomiske Incitamenter: Undersøg tilgængelige økonomiske incitamenter, såsom tilskud, skattefradrag og andre støtteordninger, der kan reducere de samlede omkostninger ved både solcelleanlæg og tagrenovation.
 • Finansieringsmuligheder: Overvej forskellige finansieringsmuligheder, såsom grønne lån eller leasingaftaler, der kan gøre investeringen mere overkommelig.

7. Fordele ved Integreret Løsning

 • Økonomiske Besparelser: Ved at kombinere installationen af solceller med tagrenovation kan du ofte opnå besparelser gennem samlede projekter og forhandlede priser.
 • Forlænget Taglevetid: Et velholdt tag med korrekt installerede solceller kan forlænge tagets levetid ved at beskytte det mod elementerne.
 • Bæredygtighed: Integrerede løsninger bidrager til virksomhedens bæredygtighedsmål ved at reducere energiforbruget og kulstofaftrykket.

Eksempel på Implementering:

En kontorbygning med et fladt tag beslutter at installere et 50 kW solcelleanlæg samtidig med, at de renoverer taget med ny tagpap. De vælger en leverandør, der tilbyder en samlet løsning med en 20-års garanti på både solcelleanlægget og taget. Ved at koordinere installationen undgår de potentielle problemer og sikrer, at begge systemer fungerer optimalt. Efter installationen oplever de en reduktion i energiomkostningerne på 25% og forbedrer samtidig bygningens grønne profil.

Ved at følge denne guide kan virksomheder sikre, at de vælger den bedste integrerede løsning, der kombinerer solcelleanlæg med taggaranti, hvilket giver økonomiske og miljømæssige fordele på lang sigt.

Vores support står altid klar til at hjælpe.

Hos Greentec Energy sidder vi altid klar på at hjælpe dig – du kan fange os på: 
info@greentec-energy.dk eller +45 70 30 54 00

Lad os estimere omfanget af dit projekt helt gratis.

Lad vores solcelle ekspert Søren tage et kig på netop dit projekt, så du ved hvad omfanget er.